Hoạt động học sinh

Bộ Giáo dục ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng GD

Bộ tiêu chuẩn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục gồm 5 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí, kết quả đánh giá qua 3 mức: chưa đạt, đạt mức 1, đạt mức 2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT).

Bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 5 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí

Thông tư quy định các nội dung giám sát tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm việc bảo đảm quy định về điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; quá trình và kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và việc tuân thủ quy định về thực hiện trách nhiệm báo cáo, công khai.

Bộ Giáo dục ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng GD ảnh 1

Thông tư quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có hiệu lực từ ngày 11/8/2023. Ảnh minh họa: TL

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện hoạt động giám sát thông qua các hoạt động thu thập dữ liệu và tổng hợp thông tin; phân tích, đánh giá thông tin và lập báo cáo giám sát.

Kết quả giám sát nhằm phục vụ cho hoạt động đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; là căn cứ để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục kịp thời khắc phục hạn chế và cải tiến hoạt động để nâng cao chất lượng;

Trong trường hợp nếu phát hiện tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có dấu hiệu vi phạm quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hoặc thành lập đoàn kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông tư đưa ra bộ tiêu chuẩn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục với 5 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý (06 tiêu chí);

Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ lãnh đạo, kiểm định viên, hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục (05 tiêu chí);

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị (03 tiêu chí);

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (07 tiêu chí);

Tiêu chuẩn 5: Công khai, minh bạch hoạt động (04 tiêu chí).

Chu kỳ đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước là 05 năm, được thực hiện trước khi giấy phép hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hết thời hạn; chu kỳ đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam theo thời hạn ghi trên quyết định công nhận hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam.

Quy trình đánh giá gồm: Tự đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có 3 mức đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư quy định, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá ở một trong các mức: chưa đạt, đạt mức 1 hoặc đạt mức 2.

Cụ thể, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá ở mức chưa đạt khi có từ 01 (một) tiêu chuẩn trở lên đánh giá ở mức chưa đạt;

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá đạt mức 1 khi có tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá ở mức đạt, trong đó còn có tiêu chí được đánh giá ở mức chưa đạt;

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được đánh giá đạt mức 2 khi có tất cả các tiêu chí được đánh giá ở mức đạt.


Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng nói gì về tính độc lập của trung tâm kiểm định trực thuộc?

Kết quả đánh giá và kiến nghị của đoàn đánh giá là cơ sở để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Chính phủ; làm căn cứ để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến nhằm phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường hợp kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ở mức chưa đạt: Ngay sau khi có thông báo kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ở mức chưa đạt, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không thực hiện việc ký kết hợp đồng để thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cho đến khi có văn bản xác nhận đáp ứng đạt mức 1 trở lên của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc cải tiến chất lượng để bảo đảm đạt mức 1 trở lên và gửi hồ sơ, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng); trên cơ sở đó, Bộ trưởng quyết định thực hiện lại một số bước cần thiết quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

Kết quả đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/8/2023. Xem chi tiết thông tư TẠI ĐÂY.

Bắc Sơn

105 lượt xem

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang trực tuyến 1
  • Tổng truy cập tháng trước 6,313
  • Tổng truy cập tháng hiện tại 152
  • Tổng truy cập một năm 51,104
  • Tổng lượt truy cập 51,104