Nguyễn Thị Hoa Phúc

16/09/2016 02:29 PM

- Năm sinh: 1974

- Chức vụ: Giáo viên              

- Quê quán (huyện, tỉnh): Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

- Chổ ở hiện nay: Tân Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

- Cựu học sinh trường: THPT Vĩnh Thuận

- Cựu sinh viên trường: ĐHSP Cần thơ

- Năm vào ngành: 1999

- Điện thoại: 0916331809

- Địa chỉ Email: phucnth.c3vinhthuan@kiengiang.edu.vn

Tin khác