Lê Văn Ngởi

13/09/2016 01:08 PM

- Năm sinh: 1980

- Chức vụ:   Giáo  viên

- Quê quán (huyện, tỉnh): Vĩnh Thuận – Kiên Giang

- Chổ ở hiện nay: Tân Thuận- Vĩnh Thuận - Kiên Giang

- Cựu học sinh trường: THPT Vĩnh Thuận

- Cựu sinh viên trường: Đại học Cần Thơ

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 0939241929

- Địa chỉ Email: ngoilv.c3vinhthuan.kiengiang@gmail.com

Tin khác