Trang chủHoạt động trường Đoàn Thanh Niên KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Lần 4, năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Lần 4, năm học 2017-2018

16/03/2018 10:25 AM

UBND TỈNH KIÊN GIANG          

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 278/KH-SGDĐT

     Kiên Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Lần 4, năm học 2017-2018


Căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/BTG ngày 13/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Thường xuyên năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam lần 4, năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác tuyên truyền giáo dục biển đảo Việt Nam từ đó đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức trong các em học sinh về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường thông tin, chuyển tải chính xác, kịp thời các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam đến toàn thể các em học sinh;

- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng một cách cụ thể đối với toàn thể các em học sinh; là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức Cuộc thi được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo tính công bằng khách quan và phải được triển khai sâu rộng trong toàn thể các em học sinh trong toàn tỉnh, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực trước, trong và nhất là sau khi kết thúc cuộc thi; đảm bảo đúng giá trị lịch sử, ý nghĩa, phù hợp tình hình thực tế và mang tính chất giáo dục cao.

- Cuộc thi phải được tổ chức từ cấp huyện đối với khối Phòng GD&ĐT, cấp trường đối với khối trường THPT và trực thuộc.

- Thí sinh tham gia cuộc thi phải thể hiện tinh thần tích cực. Bài dự thi phải đạt chất lượng cả về nội dung và hình thức trình bày.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng

Học sinh đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ban Tổ chức sẽ chia đối tượng dự thi ra làm 03 bảng:

- Bảng A: Dành cho khối Tiểu học (học sinh  từ lớp 3 đến lớp 5).

- Bảng B: Dành cho khối THCS.

- Bảng C: Dành cho khối THPT và GD nghề nghiệp - GDTX.

2. Thời gian

- Cuộc thi được tổ chức kể từ ngày phát động đến hết ngày 27/4/2018. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không nộp bài dự thi xem như không tham gia. (Các đơn vị nộp bài qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện)

- Tổng kết trao thưởng: Dự kiến tổ chức tổng kết phát thưởng vào dịp tổng kết năm học 2017 - 2018.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CUỘC THI

1. Nội dung và hình thức

1.1. Nội dung:

- Bảng A: Những hình ảnh đẹp, cảm nhận tốt của các em học sinh về biển, đảo Việt Nam nói chung và biển, đảo Kiên Giang nói riêng hay những tâm tư, nguyện vọng của các em trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học biển,....

- Bảng B và C: Những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, các lực lượng vũ trang của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên biển; những sự kiện lịch sử về biển, đảo.

Tìm hiểu vị trí địa lý, lịch sử hình thành, chủ quyền của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đường Hồ Chí Minh trên biển.

Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển kinh tế biển của Chính phủ Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam và quốc tế xung quanh các vấn đề biển, đảo.

Những hoạt động của tuổi trẻ, của lực lượng học sinh trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn; phát huy các giá trị của biển đảo trong xây dựng và phát triển đất nước.

1.2. Hình thức:

- Bảng A: thi vẽ tranh chủ đề về biển, đảo.

- Bảng B: thi theo hình thức trắc nghiệm và thi viết, bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu tự luận.

- Bảng C: thi theo hình thức trả lời câu hỏi ngắn và thi viết, bao gồm 04 câu hỏi ngắn và 01 câu tự luận. (Có câu hỏi gửi kèm)

2. Các quy định chung

- Đối với phần thi vẽ tranh của học sinh Tiểu học: tranh phải do các em tự sáng tác, không được sao chép trên mạng hay của những tác giả khác đã được công bố từ trước, trên khổ giấy A3, có màu (loại màu do học sinh tự chọn), phía sau tranh kẻ khung ghi rõ: họ và tên, lớp, trường, huyện, thị xã, thành phố.

- Đối với phần thi trắc nghiệm của Bảng B chỉ cần ghi đáp án đúng của từng câu, không cần ghi lại câu hỏi; phần thi trả lời câu hỏi của Bảng C phải trả lời lần lượt tất cả các câu hỏi, không khuyết và phải sắp xếp theo thứ tự từ câu 01 đến câu 4.

- Đối với câu tự luận của Bảng B và Bảng C: nội dung viết ngắn gọn, không dưới 800 từ và không vượt quá 1.000 từ, được viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4, font Times New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng Single, đánh số trang theo thứ tự, được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, dễ đọc. Khuyến khích những bài dự thi có hình thức trình bày đẹp, thể hiện tính sáng tạo và có hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung. (Không giới hạn kích thước, chất liệu, số lượng hình ảnh); thí sinh có thể tham khảo ở nhiều tài liệu, bằng nhiều cách, kể cả tham khảo trên mạng. Tuy nhiên, khi làm bài, thí sinh phải thực hiện bằng kiến thức tự thu thập và văn phong của mình, để bài thi thực sự là một văn bản của chính mình soạn thảo từ kiến thức bản thân thông qua học tập, nghiên cứu và kể cả cập nhật từ các nguồn thông tin chính thức khác, có dẫn nguồn cụ thể.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra đối với từng bảng. Những bài dự thi có hình thức, nội dung trả lời câu hỏi tự luận giống nhau bị xem như là không hợp lệ.

- Bài dự thi phải được chấm, trao giải và được tuyển chọn từ các cơ sở giáo dục trực thuộc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đủ số lượng, đúng thời gian quy định. Ban Tổ chức không nhận bài dự thi trực tiếp từ các đối tượng dự thi và qua email.

- Bài dự thi phải ghi rõ: trường, lớp, họ tên, số điện thoại (nếu có). Ban tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các bài viết đạt giải để biên tập và phát hành tài liệu phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

- Hình thức nộp bài dự thi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố tổng hợp, nộp bài dự thi cho hai khối Tiểu học và THCS; các trường THPT, đơn vị trực thuộc tổng hợp, nộp theo đơn vị.

3. Nơi nhận bài dự thi

 Phòng Giáo dục Thường xuyên và Công tác học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Số 131 Đường Đống Đa, Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 6 giải cho mỗi bảng, bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho mỗi giải.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Đối với cấp tỉnh: Kinh phí tổ chức và khen thưởng được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục chi tập trung năm 2018 được giao cho Sở giáo dục và Đào tạo, thanh toán theo quy định thực tế hiện hành.

- Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc: Kinh phí tổ chức, khen thưởng được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục được giao năm 2018 và các nguồn huy động xã hội hóa khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Giáo dục Thường xuyên và Công tác học sinh, sinh viên là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi; chủ trì phối hợp với các phòng, ban của Sở tổ chức chỉ đạo và triển khai cuộc thi; xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi; tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng chấm thi và quyết định khen thưởng cho cuộc thi; dự trù kinh phí và các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đơn vị trực thuộc; tổng hợp bài dự thi của các đơn vị trình Hội đồng chấm thi, tổ chức chấm thi theo quy định, báo cáo, thông tin đầy đủ khi cuộc thi kết thúc. Phối hợp với Báo Kiên Giang, Đài PTTH Kiên Giang, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để thông tin rộng rãi đến toàn thể học sinh trong tỉnh được biết và tham gia cuộc thi.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tuyên truyền, tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi. Tổ chức cuộc thi cấp huyện đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo; cấp trường đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc. Sau khi tổ chức cuộc thi các đơn vị lựa chọn những bài thi xuất sắc nhất gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tham dự vòng thi cấp tỉnh.

Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn 15 bài dự thi cấp tỉnh (10 tranh khối Tiểu học và 5 bài khối THCS). Đối với trường THPT và các Trung tâm mỗi đơn vị tham gia dự thi cấp tỉnh là 5 bài. Riêng các trường THPT có khối THCS thì không quá 05 bài cho cả 02 khối THPT và THCS.

Nhận được Kế hoạch, Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc xin liên hệ đ/c Trà, ĐT: 0919.353.377 để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Các phòng, ban Sở;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;

- Các trường THPT, DTNT;

- TTGDTX tỉnh;

- Các TT GDNN-GDTX;

- Lưu: VT, GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Ninh Thành Viên