Giáo viên

03/09/2015 10:56 AM

-     Là đơn vị trường ở vùng sâu xa, nhưng tổ chức họat động có hiệu quả từng bước chất lượng giảng dạy và học tập hàng năm tăng lên bền vững. Tỷ lệ lên lớp, thi tốt nghiệp, đậu vào các Đại học, Cao đẳng năm sau tăng hơn năm trước.

-     Các phong trào họat động như:  Xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp được triển khai thực hiện có hiệu quả, được Sở GD&ĐT tặng cờ là đơn vị đạt kết quả xuất sắc về xây dựng trường học Xanh Sạch Đẹp giai đọan 2002-2006 và Chứng nhận đạt năm thứ nhất giai đọan 2007-2012.

-     Hàng  năm có 15 đến 20 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng vào thực tế họat động và có 15 đến 20 CB, GV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, cấp tỉnh.

-     Có nhiều Bằng khen, Giấy khen của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh tặng cho các tập thề, các nhân đạt thành tích hàng năm của trường.

-     Được UBND tỉnh Kiên Giang tặng cờ là: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua liên tục từng năm học nhiều năm liền.

-     Được Chủ tịch nước tặng: 2 Huân chương lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 4 Bằng khen; Bộ trường Bộ GD&ĐT tặng 2 bằng khen cho đơn vị trường và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.