Trang chủHoạt động trường Kế Hoạch Công Đoàn DỰ THẢO KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

DỰ THẢO KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

26/09/2018 11:04 AM

(DỰ THẢO)

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục; Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 1525/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019;

Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THPT Vĩnh Thuận;

Trường THPT Vĩnh Thuận thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

A.    NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận chương trình giáo dục THPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp – tư vấn tuyển sinh, phân luồng học sinh sau THPT.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

- Các tổ chuyên môn chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học, khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được Ban Giám hiệu phê duyệt trước khi thực hiện, nhà trường báo cáo Sở GDĐT, xem đó là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.    

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1556/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học.

2. Thực hiện kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày

Theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với trường trung học phổ thông, vận dụng theo điều kiện thực tiễn của trường: buổi sáng dạy học chính khóa; buổi chiều: phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; ôn thi THPT quốc gia, giáo dục thể chất, giáo dục QP-AN, giáo dục ngoài giờ, hướng nghiệp, nghề phổ thông, trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.

3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

- Đối với môn Tiếng Anh

Thực hiện như hướng dẫn tại Công văn số 1322/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2018 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh phổ thông năm học 2018 – 2019. Mở 02 lớp Tiếng Anh hệ 10 năm. Trang bị sách Toán và các môn khoa học tự nhiên song ngữ Tiếng Anh tại thư viện để giáo viên và học sinh có điều kiện tham khảo, chuẩn bị cho kế hoạch triển khai những năm học tiếp theo. Tăng cường các hoạt động để học sinh có cơ hội sử dụng Tiếng Anh như: câu lạc bộ tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh, thi hát bằng tiếng Anh, thi hùng biện Tiếng Anh,…

- Đối với môn Tiếng Pháp

Tiếp tục dạy học Tiếng Pháp theo chương trình ngoại ngữ 2 cho học sinh có nhu cầu, theo Quyết định 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

4. Định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1246/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2015 của Sở Giáo dục Đào tạo; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, đạt hiệu quả thiết thực. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường lao động nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng thị trường lao động, phục vụ nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh sau THPT. Dựa vào chương trình dạy nghề phổ thông của Bộ GDĐT, căn cứ điều kiện dạy học của nhà trường, tiếp tục chọn nghề Làm vườn, Điện gia dụng để dạy Nghề phổ thông cho học sinh khối 11.

5. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biện đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… theo hướng dẫn của Sở GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thông kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,…

6. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới

Trong tuần “Sinh hoạt tập thể”, quan tâm nhiều hơn đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. Duy trì nền nếp thể dục, thể thao để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất – thiết bị  hỗ trợ các hoạt động giáo dục ngoài giờ đạt hiệu quả giáo dục thiết thực hơn.

8. Tổ chức dạy học Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Thực hiện giảng dạy môn Giáo dục Thể chất và môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh nghiêm túc, đảm bảo thời lượng chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

1.      Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động để thực hiện trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ - kĩ thuật – toán (Science – Technology – Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghien cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Tiếp tụcthực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong việc dạy học theo hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/1/2013 của liên BộGDĐT, Bộ VHTTDL. Khuyến khích tổ chức thu hút học sinh tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng lực học sinh như: văn hóa – văn nghệ - thể thể dục – thể thao; thí nghiệm – thực hành; ngày hội sử dụng công nghệ thông tin, ngày hội sử dụng ngoại ngữ, ngày hội sách, ẩm thực,… trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học phổ thông, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các bộ phận đoàn thể, tổ chuyên môn; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung các hiểu biết về giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra và đánh giá

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; ứng dụng phần mềm chấm bài kiểm tra trắc nghiệm, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, vidio,…) và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho bài kiểm tra hiện hành.  

- Kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, vận dụng định dạng đề thi Tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ.

- Tăng cường hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Sử dụng hiệu quả phần mềm biên soạn đề kiểm tra INTEST, LANTEST. Chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

- Tổ chức tốt việc tập huấn tại trường về nội dung Sở GDĐT đã tập huấn cho giáo viên cốt cán. Chú trọng về việc tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới; về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Sở GDĐT.

- Tiếp tục đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên Tiếng Anh được bồi dưỡng theo chuẩn quy định, đáp ứng việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh. Những giáo viên đã được đi học nhưng chưa đạt chuẩn phải có kế hoạch tự bồi dưỡng. Nhà trường xem đây là một trong những nội dung bồi dưỡng thường xuyên để đánh giá giáo viên.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng bồi dưỡng giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

- Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp  đội ngũ giáo viên, nhân viên để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên giảng dạy và kiêm nhiệm cho các môn học và các hoạt động giáo dục, nhất là các môn Tin học, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

IV. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Tiếp tục tham mưu với Sở GDĐT đầu tư bổ sung trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất để phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Ổn định biên chế 35 lớp với sĩ số từ 41 đến 45 học sinh/lớp. Khối cuối cấp biên chế lớp theo nhu cầu và năng lực học sinh.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ nguồn dịch vụ để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị cho phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, phòng truyền thống, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,…

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giai đoạn 2010 – 2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nqâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức kiêm nhiệm công tác thiết bị dạy học. Chỉ đạo, yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

- Tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh đặc biệt khó khăn.

3. Chủ động tham mưu cho Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

4. Chú trọng thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục; bổ sung đủ tài liệu minh chứng, kịp thời đăng kí đánh giá ngoài với Sở GDĐT thời điểm học kỳ II năm học 2018 – 2019.

V. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học.

2. Tăng cường ứng dụng thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.

3. Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên,… Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý ứng dụng thành thạo các phần mềm do Sở GDĐT triển khai trong dạy học và quản lí giáo dục.

VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học và thi đua, khen thưởng

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các bộ phận chuyên môn; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định cho từng bộ phận, chức danh quản lý của các bộ phận chuyên môn theo quy định tại các văn bản hiện hành.  Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

2. Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động với Ban đại diện cha mẹ học sinh; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm

Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 và Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngảy/8/2018 (có hiệu lực từ ngày 18/9/2018) quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quy định về dạy thêm, học thêm hiện hành của UBND tỉnh; quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông trong giáo dục

Đẩy mạnh công tác truyền thông,chủ yếu qua Website của trường, dồng thời, phối hợp với Dài Truyền thanh huyện Vĩnh Thuận, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục trung học, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.

4. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Thực hiện đúng yêu cầu tại Công văn số 1447/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2014 của Sở GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

5. Thực hiện nhiệm vụ đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

Tăng cường quản lý, sử dụng tốt, đúng quy định tài chính, công khai, minh bạch nguồn kinh phí được cấp và nguồn học phí, nguồn kinh phí dịch vụ; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực hỗ trợ cho việc bổ sung, nâng cấp cảnh quan môi trường học đường xanh – sạch – đẹp và hỗ trợ quỹ học bổng, khen thưởng nhằm giúp đỡ, động viên học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện.

6. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích các mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục. Thực hiện chế độ báo cáo thi đua đầy đủ và đúng thời hạn. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác, giảng dạy và học tập.

VII. Một số chỉ tiêu chủ yếu

1. Chỉ tiêu về thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan, đạo đức nghề nghiệp

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn; không vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp của ngành GDĐT, không vi phạm quy định dạy thêm học thêm của UBND tỉnh.

- 100% CB – VC thực hiện đúng quy định về hồ sơ sổ sách chuyên môn.

- 100% CB – VC thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân nhà trường thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ cơ quan và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào nông thôn mới và giữ vững danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

2. Chỉ tiêu về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

- 8/9 tổ chuyên môn (không yêu cầu đối với tổ Thể dục – QPAN) thực hiện đổi mới PP dạy học, sinh hoạt tổ CM dựa trên bài học minh họa; thực tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá; soạn giảng đầy đủ những bài dạy có nội dung tích hợp.

- 8/9 tổ bộ môn (không yêu cầu đối với tổ Thể dục – QPAN) xây dựng được Nguồn học liệu mở trên Website của trường phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá.

- 100% CB – VC ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy.

- Các tổ chuyên môn có sản phẩm CNTT và đồ dùng dạy học tự làm.

- Các tổ bộ môn xây dựng được ngân hàng đề thi, kiểm tra, giáo án có ứng dụng CNTT; tích cực ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị dạy học theo kế hoạch đề ra.

3. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục

- Hạnh kiểm: Tốt: 60%, Khá: 35%; TB: 04%; Yếu: 01%.

(năm học 2016-2017:        Tốt, Khá: 97,86%;      TB: 1,86%; Yếu: 0,28%)

(năm học 2017-2018:        Tốt, Khá: 98,19%;      TB: 1,47%; Yếu: 0,33%)

- Học lực: Giỏi: 15%;     Khá: 40%;     TB: 39%;     Yếu: 5%;       Kém: 01%.

(năm học 2016-2017: Giỏi: 19,94%; Khá: 44,98%; TB:30,26%; Yếu: 4,68%; Kém: 0,14%)

(năm học 2017-2018: Giỏi: 22,3%;   Khá: 43,52%; TB: 29,11%; Yếu: 4,94%; Kém: 0,13%)

- Bỏ học: 2%. (2015-2016: 3,6%;      2016-2017: 3,1%;      2017-2018: 2,9%)

- Có 03 – 05 bộ môn có học sinh thi học sinh giỏi và có đạt giải cấp tỉnh.

(Học sinh 12 năm học 2016-2017: dự thi 12 môn, có 15 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

Năm học 2017-2018: dự thi 12 môn, đạt kết quả: có 32 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh, 01 giải cấp quốc gia)

- Học sinh 12 đậu tốt nghiệp THPT: 95%. (2016-2017: 100%// 2017-2018: 99,22%)

4. Chỉ tiêu về thi đua cá nhân

- 100% công chức, viên chức đăng kí thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành GDĐT.  (2 năm học trước: 100%)

- 100% công chức, viên chức  hoàn thành nhiệm vụ; 90% đạt danh hiệu LĐTT cấp trường; 25% giáo viên giỏi cấp trường.

(năm học trước: 100% HTNV; 97,87% LĐTT (92/94); 42,85% (36/84) GVG trường; 11,9% (10/84) GVG tỉnh

- 100% tổ trưởng CM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  (năm học trước: 100%)

- Thi đua của Công đoàn: 75% xếp loại A, 20% xếp loại B; 05% xếp loại C.

(năm 2016: A đạt 85(88,54%); B đạt 09(9,37%); C đạt 02 (2,08%)

(năm 2017: A đạt 88(92,63%); B đạt 07(7,37%); không có C)

- CSTĐ cấp cơ sở: 14%; Bằng khen UBND tỉnh: 2%; có CSTĐ cấp tỉnh.

(2016-2017: CSTĐCS: 14,73% (14/95);   Bằng khen tỉnh: 7,44% (07/95)

(2017-2018: CSTĐCS: 14,89% (14/94); Bằng khen tỉnh: 03/94 (chờ QĐ của tỉnh)

- Tập thể trường đạt danh hiệu Tập thể LĐXS; Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu.  (năm học trước: Đạt chỉ tiêu)

- 94% giáo viên chủ nhiệm khá, giỏi; 6% trung bình; không có yếu, kém.

(năm học trước: 100% GVCN giỏi)

- 90% GVBM xếp loại tạy nghề khá, giỏi; 10% XL T bình; không có loại yếu, kém.

(năm học trước: 100% GVBM xếp loại tay nghề khá, giỏi)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các bộ phận, đoàn thể, tổ chuyên môn căn cứ vào nội dung kế hoạch này và tình hình cụ thể nhà trường để xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện trong năm học. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Ban Giám hiệu để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                           

- Phòng GDTrH của Sở GDĐT (để b/cáo);

- Văn phòng UBND huyện (để báo cáo);        

- Văn phòng Huyện ủy (để báo cáo);       

- Các Phó Hiệu trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);

- Các bộ phận, tổ chuyên môn, đoàn thể (để th/hiện);                                                             

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG:

Tin khác

sexhay