Bùi Thị Mai Trinh

13/09/2016 08:38 PM

- Năm sinh:02/05/1982

- Chức vụ:   Giáo viên dạy lớp           

- Quê quán (huyện, tỉnh):Long Hồ ,Vĩnh Long

- Chổ ở hiện nay: Vĩnh Đông 2,Thị trấn Vĩnh Thận ,VĨnh Thuận ,Kiên Giang

- Cựu học sinh trường:THPT Lưu Văn Liệt tại Vĩnh Long

- Cựu sinh viên trường:Chi nhánh của Đại Học Cần Thơ học tại Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long

- Năm vào ngành:2004

- Điện thoại:01235004882

- Địa chỉ Email:Trinhbtm.c3vinhthuan@kiengiang.edu.vn

Tin khác