Bùi Ngọc Mẫn

16/09/2016 02:36 PM

- Năm sinh:23/04/1981

- Chức vụ:   Giáo viên dạy lớp           

- Quê quán (huyện, tỉnh):Long Hồ ,Vĩnh Long

- Chổ ở hiện nay: Vĩnh Đông 2,Thị trấn Vĩnh Thận ,VĨnh Thuận ,Kiên Giang

- Cựu học sinh trường:THPT Lưu Văn Liệt tại Vĩnh Long

- Cựu sinh viên trường:Chi nhánh của Đại Học Cần Thơ học tại Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long

- Năm vào ngành:2004

- Điện thoại: 01259508588

- Địa chỉ Email: Manbn.c3vinhthuan@kiengiang.edu.vn

Tin khác