84.png
39
nămHình thành và phát triển
Năm 1977 - Năm đầu tiên thành lập phong trào giáo dục cấp 3 tại huyện Vĩnh Thuận, địa phương thuộc khu vực căn cứ kháng chiến U Minh Thượng qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.