129.jpg
>40
nămHình thành và phát triển
Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận đóng trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ nhưng, điều kiện học tập rất khó khăn; trước năm 1976, ngành Giáo dục huyện Vĩnh Thuận .
  • 119.jpg

  • 120.jpg

  • 121.jpg